Welkom bij G-Zwemmen Uden

Vriendenclub Van Vijfentwintig

Vanaf mei 1972 bestaat de WGZ als zwemclub voor mensen met een beperking. Het is een club met gemiddeld een vaste groep van 60 deelnemers uit Uden en omliggende dorpen. Deze zwemmers worden begeleid door zo’n 25 vrijwilligers.
Het doel van de club is om ook mensen met een beperking de gelegenheid te geven zich gezond te bewegen, waarbij het zwemmen voor een groot aantal de enige sportieve mogelijkheid is. Die beperking kan van lichamelijke, mentale of sociale aard zijn.
Zij kunnen kiezen voor vrij zwemmen of deelname aan (aangepaste) wedstrijdtraining, het behalen van certificaten en/of een zwemdiploma, en aquajoggen. De begeleiding is daarbij individueel of groepsgewijs.
Het zwemmen is voor hen ook een ontmoetingspunt, iets wat velen van hen niet zelf kunnen organiseren. Daarnaast bouwen zij zelfvertrouwen op, waardoor zij mee gaan tellen in hun eigen leefomgeving.
Omdat deze doelgroep in bijna alle gevallen is aangewezen op een uitkering en de kosten voor deze sport hoog zijn, is de WGZ aangewezen op steun van buitenaf. Daarom is de “Vriendenclub Van Vijfentwintig” in het leven geroepen.
Op onze website www.g-zwemmenuden.nl kan iedereen middels foto’s en filmpjes een indruk krijgen van onze zwemclub en het plezier dat zowel zwemmers als vrijwilligers daarin beleven.
Mocht ook u enthousiast worden voor en door ons werk, dan zou onze zwemclub blij gemaakt kunnen worden met een financiële bijdrage van € 25,00, over te maken op onze rekening NL79 RABO 0109 9827 62, t.n.v. JMMM van Tienoven WGZ UDEN, onder vermelding van ‘Vriendenclub Van Vijfentwintig’.
Als tegenprestatie vermelden wij uw naam op onze website in de vriendenclub.

 

Over G-Zwemmen Uden

G-zwemmen Uden is een onderdeel van de Stichting Sport & Recreatie Bijzondere Doelgroepen. Hieronder vallen clubs met diverse sport- en vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking uit de regio van Uden.

De doelstellig is om vanuit het G-zwemmen gezond bewegen te bevorderen, zelfvertrouwen te vergroten, sportprestaties te leveren en een sociaal ontmoetingspunt te zijn voor de deelnemers.

Lees meer